Categoriearchief: De Donk

Aanplant struweel Bruistensingel

Met ruim 30 vrijwilligers uit de buurt hebben we op 20 februari 2021, een wonderlijk mooie dag, aan de Bruistensingel te ’s-Hertogenbosch over een lengte van 950 meter een struweelhaag aangeplant van 1775 exemplaren bosplantsoen. Dit initiatief van Werkgroep Natuur op Noord is omarmd door de gemeente ’s-Hertogenbosch en Brabants Landschap, hoofdbeheerder van het gebied de Heinis.

Door deze aanplant krijgt de insecten- en vogelpopulatie een boost. Genoemde dieren staan in deze tijd meer en meer onder druk, door het verdwijnen van geschikt leefgebied, door stikstofdepositie, vervuiling en klimaatverandering. Wij willen daar op kleine schaal in een kostbaar gebied als de Heinis iets aan doen. Al beseffen we dat daar veel meer voor nodig is.

We menen dat ook de passerende wandelaar er bovendien een mooiere en rijkere omgeving door krijgt. Zowel de planters als de aanplant hebben we in verband met Covid op anderhalve meter gezet 😉

Het gaat om een selectie van inheemse soorten waarbij vooral is gekeken naar bloemen en bessen. Ruim baan voor de (wilde) bijen, vlinders en vogels. De Heinis wordt hiermee sterker, veerkrachtiger en meer divers. Nu is het wachten geblazen. Over drie jaar ziet het er anders uit. Dank aan alle vrijwilligers!