Alle berichten van admin

De Rompert, jaarlijkse schoonmaakbeurt van de mezenkastjes

De afgelopen jaren zijn er 20 mezenkastjes in de Rompert opgehangen. Een groot gedeelte hangt in het Rompertpark, maar ook enkele daarbuiten, wat meer tussen de woonhuizen. De kastjes zijn geschonken door de gemeente, een groot aantal is door kinderen geschilderd en eind 2022 met een grote groep buurtbewoners en de kinderen opgehangen.

Begin december trok een kleine stoet buurtbewoners gewapend met ladders, schroefmachines en schoonmaakmateriaal door de Rompert om de nestkastjes leeg te maken zodat de mezen ze in de winter als schuilplek kunnen benutten en in het voorjaar weer van een nieuw nestje kunnen voorzien.

Het schoonmaken van de kastjes lijkt een beetje op kadootjes uitpakken, je weet nooit wat je aantreft. Dit jaar zijn we wel erg positief verast. 80 % van de kastjes was gebruikt! Één kastje is ‘gekraakt’ door een specht. De opening was flink verbreed en het kastje is hierdoor onbruikbaar geworden voor mezen. Voor de specht zelf hangt er overigens een mooie spechtenkast in het park. Die was ongebruikt, hoewel er wel door een specht aan gewerkt was! Er waren flink wat haksporen op de spechtenkast te zien, maar het lijkt erop dat hij uiteindelijk voor het dunnere hout van het mezenkastje heeft gekozen.

In de meeste kastjes zaten mooie, zorgvuldig gemaakte nestjes, die op 2 na ook weer leeg waren. Het lijkt er dus op dat de mezenkastjes in de Rompert door de gevleugelde vriendjes erg worden gewaardeerd.

We spelen met plannen voor nestkastjes voor andere vogelsoorten zoals merels en om volgend jaar nieuwe kastjes op te hangen, die wat beter bestand zijn tegen het weer.

Iedereen is welkom om aan te sluiten bij deze groep vrijwilligers die zich inzetten voor het groen in de Rompert.

De Rompert, van verhard terrein naar groene oase

Één van de initiatieven voor vergroening van buurbewoners uit De Rompert, is de buurttuin Het Noorder(kunst)Licht. Het is een oude lagere school waarvan we het ernstig verwaarloosde terrein, de betegelde speelplaats, in 2022 hebben aangepakt. Er zijn duizenden tegels gelicht en opgestapeld om borders te vormen.

Een vaste club vrijwilligers is doorlopend bezig om het terrein om te toveren tot een buurttuin. Alles om de boel te vergroenen én de biodiversiteit te vergroten.  En met succes! Waar het eerst een versteende verwaarloosde bende was, is er nu een groene oase ontstaan die frequent wordt bezocht door vogels, egels én uiteraard bewoners. Die laatste genieten volop van al het moois, en van de gezellige sfeer waarin er maandelijks een ochtend in de tuin wordt gewerkt.

Kom gerust eens kijken op de 4e zondag van de maand, zo rond 10.00 uur, of neem contact op per mail: info(at)natuuropnoord.nl

Stappenplan tegelwippen

1. Zoek een paar medestanders uit dezelfde straat/brandgang

2. Bedenk, hoeveel tegels je wilt wippen en waar.

3. Informeer omwonenden en vraag om instemming/ toestemming waar nodig.

4. Reken uit wat dat betekent aan kubieke meters zand die je moet vervangen door tuinaarde. Een standaard stoeptegel is 30 cm x 30 cm; zand weghalen voor planten/struiken ~ een tegel diep = 30 cm, d.w.z. dat je voor ongeveer 37 stoeptegels 1 kubieke meter zand moet vervangen door tuinaarde. Voor het planten van een boom moet je waarschijnlijk meer zand weghalen.

5. Zoek uit waar je met het gele zand en de gewipte tegels naartoe wil (hergebruik, Marktplaats gratis afhalen, Gemeente?). Zie bijv. https://www.denbosch.nl/nl/duurzaam/nktegelwippen of https://nk-tegelwippen.nl/project/what-to-do-met-je-tegels. Je kunt ook een aanhanger lenen van de gemeente via https://www.afvalstoffendienst.nl/page/leen-gratis-onze-aanhanger.

6. Maak een beplantingsplan. Inspiratie op https://www.denbosch.nl/nl/duurzaam/nktegelwippen en https://www.nk-tegelwippen.nl/inspiratie-projecten. Voor muren denk ook aan klimplanten als clematis, toscaanse jasmijn, of kamperfoelie.

7. Maak een begroting en koppel daaraan eventueel een subsidie-aanvraag. (Wijk- en dorpsbudget https://www.denbosch.nl/nl/duurzaam/subsidies).

8. Plan een aantal data voor de werkzaamheden en mobiliseer zoveel mogelijk aanwonenden.

9. Aan de slag!

Reactie “Groen en Klimaatbestendig”

De gemeente ‘s-Hertogenbosch stelde in januari 2021 de visie “Groen en Klimaatbestendig” op, in het kader van de Bossche Omgevingsvisie: https://www.s-hertogenbosch.nl/fileadmin/Website/Actueel/Projecten/Bomen/Beleidsplan__s-Hertogenbosch_Groen_en_Klimaatbestendig__2021_.pdfDe werkgroep Natuur op Noord gaf daar een reactie op met concrete plannen voor de wijk Noord in ‘s-Hertogenbosch:

Buitenpepers 50 jaar, Anno 2023 en 2024!

De Buitenpepers viert het 50-jarig jubileum van de buurt in 2023 en 2024.

De buurtgroep Groen Doen gaat, onder de vleugels van Werkgroep Natuur op Noord, in het voorjaar van 2023 en 2024 in totaal tien borders aanleggen met vaste inheemse bloeiende planten (zie foto’s). Hiermee willen we kleur geven aan de buurt en vergroten we, hoe bescheiden ook, de stedelijke biodiversiteit vanwege de aantrekkingskracht die de bloemen en planten hebben op diverse vlinders, kevers, (wilde) bijen en vogels. Daarvoor zijn meer maatregelen nodig, zoals bloeiende bomen en struiken. Daar werkt de gemeente natuurlijk ook al aan en dat juichen we van harte toe. Maar wanneer deze borders een succes blijken te zijn, zouden we deze in een volgend stadium kunnen uitbreiden, zodat er een bloemrijke bufferzone gaat ontstaan. Daarmee neemt het areaal gras wat af en de bloemenzone wat toe.

In maart/april 2023 leggen we de eerste 5 plantenborders aan. Het gaat om oppervlakten van plm. 12 vierkante meter. Samen met de gemeente hebben we de locaties al bepaald. We beginnen bij de diverse entrees van de Buitenpepers. De plaatselijke graszoden haalt de gemeente daar weg. Vrijwilligers van de werkgroep, maar ook andere geïnteresseerde buurtbewoners zullen het plantvak daarna verrijken met goede tuingrond. Daarin planten we de plantensoorten, die we samen met een biologische kwekerij hebben uitgezocht. Alle planten zijn inheems en voorzien het plantvak elk seizoen van kleur.

In maart/april 2024 leggen we de tweede partij van 5 plantenborders aan. Deze komen ‘aan de binnenkant’ van de buurt.

Elke plantenborder heeft een ‘beheerder’, een bewoner die zorg draagt voor toezicht op en eventueel onderhoud van de border.

Bij iedere border komt een paaltje met deze tekst

Een selectie uit de soorten die we gaan aanplanten

‘s-Hertogenbosch klimaatbestendig

Zoals eerder gemeld, we werken vaak samen met de gemeente. Soms vinden we het nodig de gemeenteraad mee te nemen in onze voornemens of wensen. De gemeente heeft zich in haar nota (‘s-Hertogenbosch Groen en klimaatbestendig (2021) uitgesproken voor maatregelen ten gunste van biodiversiteit, duurzaamheid en klimaatadaptatiemaatregelen in haar gemeentebeleid. Om de uitgeschreven voornemens een handje te helpen en te helpen voorkomen dat het bij voornemens blijft, schreven we aan de gemeenteraad op 13 oktober 2022 het volgende:

Geachte gemeenteraad, Graag nodig ik u namens de Werkgroep Natuur op Noord uit van de navolgende links kennis te nemen. We hopen hiermee te bewerkstelligen dat we samen met u grote groene stappen kunnen zetten in het weerbaar maken van onze gemeente tegen de extremer wordende grillen van het klimaat. Hierbij houden wij ook een pleidooi voor aansluiting van de gemeente ‘s-Hertogenbosch bij Stichting Steenbreek die zich samen met andere aangesloten gemeenten inzet om de stad klimaatadaptief te maken en daarmee tegelijkertijd de biodiversiteit te verbeteren. Graag zien wij uw reactie in woord en daad tegemoet. Met vriendelijke groet, Werkgroep Natuur op Noord.

De links waar we naar verwezen:

en https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?utm_source=newsletter&utm_medium=e-mail&utm_campaign=user-mailing&msg=29851