Categoriearchief: Categorieloos

Voorgestelde verbreding van de A2

Naar aanleiding van de voorgestelde verbreding van de A2 bij ‘s-Hertogenbosch, heeft de Werkgroep Natuur op Noord in juli 2021 een zienswijze ingediend. Samengevat bestaat deze uit drie onderdelen:

  • Afwijzing van de verbreding A2 Deil-Vught
  • Keuze alternatief met de minste natuurschade
  • Mitigatie, compensatie en meekoppelkansen.

In de PDF vind je de uitgewerkte zienswijze.

Middenberm aan de Bruistensingel

Najaar 2016 hebben we de middenberm aan de Bruistensingel verrijkt met inheemse bloemen (initiatief Natuur op Noord, uitgevoerd door gemeente ‘s-Hertogenbosch). Ondanks de zogeheten stikstofdepositie handhaven de meeste soorten zich uitstekend. Na een tweetal zeer hete en droge zomers en dit jaar een nat en koud voorjaar zijn weer tal van soorten opgekomen. Veel daarvan zijn nu in hun bloemenpracht te zien. We gaan nog inventariseren hoe de ingezaaide vegetatie zich de afgelopen 5 jaar kwantitatief en kwalitatief heeft ontwikkeld.


Verbinding Heinis – Diezemonding

De verhuizing van Weener XL uit Orthen biedt kansen voor een ecologische verbinding tussen de Heinis en de Diezemonding. In dit document schetsen we de problemen en mogelijkheden voor deze verbinding en definiëren we acties om knelpunten op te lossen. Een aantal plannen in deze omgeving vraagt om extra afstemming:

  • Bouw nieuwe woningen op terrein Weener XL.
  • Snelfietspad ‘s-Hertogenbosch – Zaltbommel.
  • Fiets- en voetgangerstunnel bij Orthen.


Bovendien is er onderzoek nodig naar verbetering bij de knelpunten viaduct onder weg Orthen en spoorwegviaduct bij Zandzuigerstraat. De Werkgroep Natuur op Noord (WNN) wil samen met diverse plannenmakers zorgen voor die extra afstemming en samen met de gemeente (stadsecologen) en andere belanghebbenden onderzoek doen naar de knelpunten.

In de volgende PDF lees je hier meer over.

Eikenprocessierups

Er wordt door tal van gemeentes creatief gezocht naar bestrijding van de eikenprocessierups(vlinder), mooi scrabble-woord, en in de gemeente ‘s-Hertogenbosch troffen we vanmiddag op de Heinis een aantal ijverig zaad strooiende mannen van een hoveniersbedrijf. Ze hebben de opdracht gekregen heem te zaaien. Toen we vroegen welke soort plant heem is, bleek het om een verzamelnaam inheemse planten/bloemen te gaan, zoals diverse soorten malva, wilde geranium en tal van andere inheemse soorten die de man in kwestie niet zo snel uit wist te serveren. Maar een verheugende ontwikkeling: de bloemen die in de loop der jaren gaan verschijnen, trekken insecten en vogels aan. Die gaan op hun beurt de rupsen te lijf. Welke vogels bloemen eten, is ons niet bekend, maar insectenetende vogels zijn er genoeg. Ander voordeel, geen gif in het milieu en een fraai kleurrijk aanzien. Dat ziet er anders uit dan het strak gemaaide trapveldje van nu. De voetballertjes zullen wel een stapje terug moeten doen. Dat is wel jammer. Maar compliment voor de gemeente. Er zijn 5 verschillende locaties in de gemeente uitgezocht waar deze strategie wordt toegepast.