Middenberm aan de Bruistensingel

Najaar 2016 hebben we de middenberm aan de Bruistensingel verrijkt met inheemse bloemen (initiatief Natuur op Noord, uitgevoerd door gemeente ‘s-Hertogenbosch). Ondanks de zogeheten stikstofdepositie handhaven de meeste soorten zich uitstekend. Na een tweetal zeer hete en droge zomers en dit jaar een nat en koud voorjaar zijn weer tal van soorten opgekomen. Veel daarvan zijn nu in hun bloemenpracht te zien. We gaan nog inventariseren hoe de ingezaaide vegetatie zich de afgelopen 5 jaar kwantitatief en kwalitatief heeft ontwikkeld.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *