Categoriearchief: Algemeen

Stappenplan tegelwippen

1. Zoek een paar medestanders uit dezelfde straat/brandgang

2. Bedenk, hoeveel tegels je wilt wippen en waar.

3. Informeer omwonenden en vraag om instemming/ toestemming waar nodig.

4. Reken uit wat dat betekent aan kubieke meters zand die je moet vervangen door tuinaarde. Een standaard stoeptegel is 30 cm x 30 cm; zand weghalen voor planten/struiken ~ een tegel diep = 30 cm, d.w.z. dat je voor ongeveer 37 stoeptegels 1 kubieke meter zand moet vervangen door tuinaarde. Voor het planten van een boom moet je waarschijnlijk meer zand weghalen.

5. Zoek uit waar je met het gele zand en de gewipte tegels naartoe wil (hergebruik, Marktplaats gratis afhalen, Gemeente?). Zie bijv. https://www.denbosch.nl/nl/duurzaam/nktegelwippen of https://nk-tegelwippen.nl/project/what-to-do-met-je-tegels. Je kunt ook een aanhanger lenen van de gemeente via https://www.afvalstoffendienst.nl/page/leen-gratis-onze-aanhanger.

6. Maak een beplantingsplan. Inspiratie op https://www.denbosch.nl/nl/duurzaam/nktegelwippen en https://www.nk-tegelwippen.nl/inspiratie-projecten. Voor muren denk ook aan klimplanten als clematis, toscaanse jasmijn, of kamperfoelie.

7. Maak een begroting en koppel daaraan eventueel een subsidie-aanvraag. (Wijk- en dorpsbudget https://www.denbosch.nl/nl/duurzaam/subsidies).

8. Plan een aantal data voor de werkzaamheden en mobiliseer zoveel mogelijk aanwonenden.

9. Aan de slag!

Reactie “Groen en Klimaatbestendig”

De gemeente ‘s-Hertogenbosch stelde in januari 2021 de visie “Groen en Klimaatbestendig” op, in het kader van de Bossche Omgevingsvisie: https://www.s-hertogenbosch.nl/fileadmin/Website/Actueel/Projecten/Bomen/Beleidsplan__s-Hertogenbosch_Groen_en_Klimaatbestendig__2021_.pdfDe werkgroep Natuur op Noord gaf daar een reactie op met concrete plannen voor de wijk Noord in ‘s-Hertogenbosch:

‘s-Hertogenbosch klimaatbestendig

Zoals eerder gemeld, we werken vaak samen met de gemeente. Soms vinden we het nodig de gemeenteraad mee te nemen in onze voornemens of wensen. De gemeente heeft zich in haar nota (‘s-Hertogenbosch Groen en klimaatbestendig (2021) uitgesproken voor maatregelen ten gunste van biodiversiteit, duurzaamheid en klimaatadaptatiemaatregelen in haar gemeentebeleid. Om de uitgeschreven voornemens een handje te helpen en te helpen voorkomen dat het bij voornemens blijft, schreven we aan de gemeenteraad op 13 oktober 2022 het volgende:

Geachte gemeenteraad, Graag nodig ik u namens de Werkgroep Natuur op Noord uit van de navolgende links kennis te nemen. We hopen hiermee te bewerkstelligen dat we samen met u grote groene stappen kunnen zetten in het weerbaar maken van onze gemeente tegen de extremer wordende grillen van het klimaat. Hierbij houden wij ook een pleidooi voor aansluiting van de gemeente ‘s-Hertogenbosch bij Stichting Steenbreek die zich samen met andere aangesloten gemeenten inzet om de stad klimaatadaptief te maken en daarmee tegelijkertijd de biodiversiteit te verbeteren. Graag zien wij uw reactie in woord en daad tegemoet. Met vriendelijke groet, Werkgroep Natuur op Noord.

De links waar we naar verwezen:

en https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?utm_source=newsletter&utm_medium=e-mail&utm_campaign=user-mailing&msg=29851

Houtwal Bruistensingel/Heinis – vervolg

Hoe staat de verse houtopstand, aangeplant op 20 februari jl. op Bruistensingel/Heinis er nu bij? Eind mei hebben we de jonge aanplant ‘geschouwd’. Van de 1750 exemplaren ‘bosplantsoen’ zijn 30 stekken niet aangeslagen. Dat is een percentage van plm. 2% en dat is heel weinig en dus erg positief. Te meer opmerkelijk, omdat het na de aanplant op 20 februari lange tijd droog is geweest (dat kun je van de afgelopen weken niet zeggen).

Aanplant struweel Bruistensingel

Aanplant struweel Bruistensingel

Op zaterdag 20 februari a.s. zal er aan de Bruistensingel, Heiniszijde, een struweelhaag worden aangeplant van een vijftiental soorten zogeheten bosplantsoen. Over een lengte van 950 meter en op een strook van 5 meter breed zullen deze planten worden uitgezet. Zie onder voor de locatie.

Dit initiatief van Werkgroep Natuur op Noord wordt omarmd door de gemeente ’s-Hertogenbosch en Brabants Landschap, die de hoofdbeheerder is van het gebied.

Achterliggende gedachte is dat door extra aanplant van een grote diversiteit aan struweelsoorten de insecten-, vogel- en kleine zoogdierenpopulatie er een aardig leefgebied bij krijgt. Genoemde dieren staan in deze tijd meer en meer onder druk, door het verdwijnen van geschikt leefgebied, door overdoses nutriënten (vooral stikstof), vervuiling en klimaatverandering. Wij willen daar op kleine schaal in een kostbaar gebied als de Heinis iets aan doen. Al beseffen we dat daar veel meer voor nodig is.

We menen dat ook de passerende wandelaar er bovendien een mooiere en rijkere omgeving door krijgt.

Voor de aanplant komen er ongeveer 30 vrijwilligers helpen, plm. 15 in de ochtend en 15 in de middag. Omwille van de persoonlijke veiligheid in verband met Corona willen wij in groepjes van twee werken, verspreid over het hele perceel dat we hiervoor in vakken zullen opsplitsen. Zo vermijden we al te veel onderling contact. De kleine struiken etc. zullen zoveel mogelijk ter plaatse in depot worden klaargelegd (door vrijwilligers die niet planten, maar willen sjouwen).

Elke vrijwilliger neemt een eigen schop en eigen eten en drinken mee en pauzeert naar eigen behoefte. Er zijn geen (sanitaire) voorzieningen aanwezig. Gebruik die bij je thuis 😉

Vind je het leuk om mee te helpen of even te komen kijken, je bent welkom, maar steeds geldt: op gepaste afstand van elkaar.

Je kunt natuurlijk ook een bakkie koffie met koek komen brengen. Dat waarderen we zeer.

Honden graag aan de lijn.

Het geheel wordt gecoördineerd door Brabants Landschap en Werkgroep Natuur op Noord .

Heem tegen de processierups

Er wordt door tal van gemeentes creatief gezocht naar bestrijding van de eikenprocessierups(vlinder), mooi scrabble-woord, en in de gemeente ‘s-Hertogenbosch troffen we vanmiddag op de Heinis een aantal ijverig zaad strooiende mannen van een hoveniersbedrijf. Ze hebben de opdracht gekregen heem te zaaien. Toen we vroegen welke soort plant heem is, bleek het om een verzamelnaam inheemse planten/bloemen te gaan, zoals diverse soorten malva, wilde geranium en tal van andere inheemse soorten die de man in kwestie niet zo snel uit wist te serveren. Maar een verheugende ontwikkeling: de bloemen die in de loop der jaren gaan verschijnen, trekken insecten en vogels aan. Die gaan op hun beurt de rupsen te lijf. We weten niet welke vogels bloemen eten, maar insectenetende vogels zijn er genoeg. Ander voordeel, geen gif in het milieu en een fraai kleurrijk aanzien. Dat ziet er anders uit dan het strak gemaaide trapveldje van nu. De voetballertjes zullen wel een stapje terug moeten doen. Dat vinden we wel jammer. Maar compliment voor de gemeente. Er zijn 5 verschillende locaties in de gemeente uitgezocht waar deze strategie wordt toegepast.

Tiny Forest Harendonkplekske

Vandaag feestelijke aanleg Tiny Forest Harendonkplekske door kinderen van groep 4 en 5 van de Brede Bossche School Haren Donk en Reit. Eerste boompje geplant door wethouder Van der Geld. Een warme lentedag midden in de winter. Bizar…..We wensen de toekomstige bewoners van het bosje een klimaatbestendig onderkomen 😉