Aanplant struweel Bruistensingel

Aanplant struweel Bruistensingel

Op zaterdag 20 februari a.s. zal er aan de Bruistensingel, Heiniszijde, een struweelhaag worden aangeplant van een vijftiental soorten zogeheten bosplantsoen. Over een lengte van 950 meter en op een strook van 5 meter breed zullen deze planten worden uitgezet. Zie onder voor de locatie.

Dit initiatief van Werkgroep Natuur op Noord wordt omarmd door de gemeente ’s-Hertogenbosch en Brabants Landschap, die de hoofdbeheerder is van het gebied.

Achterliggende gedachte is dat door extra aanplant van een grote diversiteit aan struweelsoorten de insecten-, vogel- en kleine zoogdierenpopulatie er een aardig leefgebied bij krijgt. Genoemde dieren staan in deze tijd meer en meer onder druk, door het verdwijnen van geschikt leefgebied, door overdoses nutriënten (vooral stikstof), vervuiling en klimaatverandering. Wij willen daar op kleine schaal in een kostbaar gebied als de Heinis iets aan doen. Al beseffen we dat daar veel meer voor nodig is.

We menen dat ook de passerende wandelaar er bovendien een mooiere en rijkere omgeving door krijgt.

Voor de aanplant komen er ongeveer 30 vrijwilligers helpen, plm. 15 in de ochtend en 15 in de middag. Omwille van de persoonlijke veiligheid in verband met Corona willen wij in groepjes van twee werken, verspreid over het hele perceel dat we hiervoor in vakken zullen opsplitsen. Zo vermijden we al te veel onderling contact. De kleine struiken etc. zullen zoveel mogelijk ter plaatse in depot worden klaargelegd (door vrijwilligers die niet planten, maar willen sjouwen).

Elke vrijwilliger neemt een eigen schop en eigen eten en drinken mee en pauzeert naar eigen behoefte. Er zijn geen (sanitaire) voorzieningen aanwezig. Gebruik die bij je thuis 😉

Vind je het leuk om mee te helpen of even te komen kijken, je bent welkom, maar steeds geldt: op gepaste afstand van elkaar.

Je kunt natuurlijk ook een bakkie koffie met koek komen brengen. Dat waarderen we zeer.

Honden graag aan de lijn.

Het geheel wordt gecoördineerd door Brabants Landschap en Werkgroep Natuur op Noord .

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *